Damarsal Yapıların Tedavisi (Skleroterapi, Krioterapi, Lazer)

Neden Uygulanır :

Deride normalde görünmeyen damarların genişlemeleri sonucu görünür hale gelmesi yani telenjektaziler, doğuştan veya sonradan ortaya çıkan damarsal kitleler( hemanjiom ), kalıtsal olan doğum lekeleri , damar benleri ( spider anjioma ) estetik açıdan kişileri rahatsız eden problemlerdir.

Operasyon Yöntemi :

Bacaklarda oluşan telenjektaziler çoğu zaman varislere eşlik edebilir. Bu nedenle hasta lazer tedavisine alınmadan önce mutlaka damar cerrahi uzmanı hekim tarafından değerlendirilir. Varisleri için gerekiyorsa cerrahi veya skleroterapi (  damar içi ilaç enjeksiyonu ) uygulanır. Sonrasında estetik olarak görünümün iyileştirilmesi için telenjektaziler lazer ile ortadan kaldırılır. Lazer ışığı damarsal lezyonlar içindeki kan tarafından emilir ve ısıya dönüşür. Böylece damarların büzülmesi ve ortadan kalkması sağlanır.

Doğuştan itibaren mevcut veya sonradan ortaya çıkabilen hemanjiom yani damarsal kitlelerin tedavisi hasta ne kadar erken ve lezyon ne kadar küçükse o kadar başarılıdır. Bunları tedavisinde krioterapi ( dondurma ), skleroterapi, lazer ve bazen cerrahi eksizyon uygulanmaktadır.

Kesin tanı ve doğru tedavinin uygulanması ,sizi ayrıntılı olarak gören bu işin uzmanı bir doktor tarafından verilebilir. Genellemelerin yapılması yanıltıcı sonuçlar doğurabilir.