Lazerle Yüz Gençleştirme

Lazerle Yüz Gençleştirme Uygulaması

Lazerle yüz gençleştirme nedir? Yüz derisinin yaşlanmasında diğer faktörlerin yanı sıra güneş ışığının etkisi en önemli faktördür. Aşırı güneşlenme ve koruyucu kullanmama güneş ışınlarına bağlı deri harabiyetini arttırmaktadır. Bu harabiyet açıkta olan yüz ve el sırtı cildinde daha fazladır. Güneş ışınlarının etkisi ile yüzdeki kırışıklıklar artmakta ve cildin üst katları kalitesiz bir hale gelmektedir. Güneş etkisi ile hasara uğramış yüz cildinin yenilenmesinde günümüzde lazer cihazı kullanılmaktadır. Lazer ışınları ile tıpta çeşitli tedavilerin uygulanması 1960’lı yıllarda başlamıştır. Son 5 yıl içinde bilim ve teknolojideki ilerlemeler daha hassas, insan cildinde kullanılabilen cihazların geliştirilmesine yol açmıştır. Lazer ışınları günümüzde tıbbın çeşitli alanlarında ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Lazer ışınları değişik kaynaklardan üretilmektedir. Halen 10 dan fazla lazer cihazı mevcuttur. Yüz gençleştirmede aşağıdaki lazer türleri kullanılır. Carbon dioxide laser : Deride oluşan iyi huylu tümörlerin çıkarılmasında, kırışıklık tedavisinde, yüz gençleştirme işleminde kullanılır. Erbium YAG laser : damarsal kökenli kitlelerin çıkarılması ve yüz gençleştirme amacıyla kullanılır. Bu iki cihazın etki şekli farklı olduğundan aslında her ikisine de ihtiyaç vardır. Her iki kaynağı içeren cihazlar da üretilmeye başlanmıştır. Bu cihazlar ile göz çevresindeki ve üst dudaktaki kırışıklıklar, hasara uğramış üst cilt tabakalarının uzaklaştırılması ile bir ölçüde giderilebilmektedir.

Kimler bu ameliyat için iyi bir adaydır?

Yüzdeki yara izleri, renk değişiklikleri Laser uygulaması sonucu minimale indirilebilmektedir. Yaşlanmaya bağlı kırışıklara sahip ciltlerde, kırışıklıkların kontrolü amacı ile kullanılmaktadır. Lazer ışınları ile yüz gençleştirme ameliyatı dikkatle seçilmiş, başka sağlık problemi olmayan hastada, bu konuda eğitim ve deneyimi olan plastik cerrahi uzmanlarınca, alt yapısı iyi olan merkezlerde yapılmalıdır. Tek bir cihaz tüm sorunları çözmeğe yeterli değildir. Derideki değişik sorunlara farklı lazer cihazlarının kullanılması gerekir. Uygun hastada ve koşullarda uygulansa bile yan etkileri mevcuttur. Kullanım alanı günümüzde sınırlı olarak kabul edilmektedir.

Lazerle Yüz Gençleştirme Operasyonu

Lazer, yüz cildinde bir yanık meydana getirdiği için viral ve bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayan bir açık yara oluşmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden hastalarda ameliyat öncesi uçuk olarak bilinen viral enfeksiyona karşı tedbir olarak gerekli koruyucu ilaçların kullanılması gerekir. Lazer ışınları ciltte çok yüzeyel kontrollü bir yanık oluşturarak etki ettiğinden, uygulama hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde, ameliyathanede yapılmalıdır. Lokal anestezi ile yapılabilir. Yapılacak işleme göre 1-2 saat sürer. Diğer estetik cerrahi ameliyatlarında tamamlayıcı işlem olarak kullanılabilir. Bazen birkaç seans gerekli olabilir.

Operasyon sonrası?

Ameliyat sonrası erken dönem genellikle rahat geçer. Lazer uygulanan alanlara açık yara tedavisi yapılır. Ameliyat alanlarında gerginlik hissi ve ağrı olabilir Yüzde genel bir şişlik oluşur. Hafif bir baş sargısı uygulanabilir. Sargı 2 gün sonra açılır. Genel kontrol ve pansuman değişimi yapılır. Yüzde oluşan aşırı şişlik, pembe kırmızımsı renk değişiklikleri 3-6 ay kadar sürebilmektedir. Ancak bunlar l hafta sonra makyaj kremleri ile örtülebilir. Lazer yüz cildinde bir yanık meydana getirdiği için viral ve bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlayan bir açık yara oluşmasına neden olabilmektedir. Zaman zaman deride izler ve renk değişikliği yapabilmektedir. Bu riskler hakkında hasta önceden bilgilendirilmelidir.

Normal yaşama dönüş?

Sorun çıkmadığı takdirde hasta 3 hafta içinde işine dönebilir. Şişliğin ve kızarıklığın kaybolması 6 ay kadar sürer. Hasta güneşten 6-12 ay uzak kalmalıdır.