Endoskopik Plastik Cerrahi

Endoskopik Plastik Cerrahi Neden uygulanır :

Kozmetik cerrahide endoskopi kullanılarak yapılan operasyonlarda insizyonlar daha kısa yapılır. Olası sinir hasarı riski minimaldir. Kanama, ekimoz, şişlik ve ödem de çok daha az meydana gelmektedir. Operasyon sonrası normal hayatınıza da açık cerrahiye göre daha erken dönersiniz.

Uygulama :

Kozmetik cerrahide bazı operasyonlar endoskop yardımıyla yapılabilir :

  • Karın Germe (Abdominoplasty)
  • Meme Büyütme
  • Yüz Germe
  • Alın Germe
  • Kaş Kaldırma
  • Rekonstrüktif cerrahide ise yapılanlar :
  • Doku genişletici ( expander ) uygulamaları
  • Nasal sinüs cerrahisi
  • Karpal Tünel Cerrahisi